Produkter

 

Vibrationsmatare

Vibrationsmatare är grunden för många matarsystem. De används ofta för sortering och riktning av detaljer.
 
 

Linjärmatare

Grimms linjärmatare utgör ofta länken mellan sorteringsenheter och efterföljande matarenheter, eller som matare i buffringssystem.

 

Linjärmatningssystem

En eller flera linjärbanor används för att dela upp detaljer. Design och storlek på Grimms linjärmatningssystem anpassas efter kundens önskemål.

 
 

Centrifugalmatare

Våra centrifugalmatare tillåter höghastighetsmatning för massproduktion med kapacitet upp till 1000 detaljer per minut.

Matarbord

Grimms matarbord är särskilt designade för robotenheter. I kombination med visionsystem garanterar de ett väldigt flexibelt matningssystem.

 

Transportbanor

Grimms transportbanor används för mellantransport, in- eller utmatning i monteringsmaskinen, samt för att koppla ihop matarenheter, arbetsstationer och maskiner.

 
 

Buffringssystem

Buffring och dispenserad laddning av olika sorterings- och matarenheter är inget problem för Grimms buffringssystem.

 

Kontrollenheter

Våra kontrollenheter garanterar optimal koordination och kontroll för en mängd olika matarenheter.

 
 

Tillbehör

Från ytbehandlingar till gaffelbrytare till ljuddämpande huvar - Grimm har ett stort utbud av produkttillbehör.

 

Systemlösningar

Grimm erbjuder även kompletta systemlösningar där en eller flera matartyper kan kombineras.Länk till Grimm Feeding Systems