Konstruktion


Vi konstruerar och tillverkar från idé till färdig automationslösning.

 
All konstruktion och tillverkning av maskiner och egentillverkade
detaljer sker i Ansys Spaceclaim, Solidworks samt Mastercam. Robotceller och maskiner simuleras innan tillverkningen har startat. Det ger ett bra samarbete mellan konstruktion och tillverkning och minimerar risken för felkällor.Konstruktion