Automation

Med hög kompetens tillverkar vi automatiserade och funktionella maskiner

Exempel på en automation kan vara robotceller för hantering, montering, svetsning, kontroll och justering av detaljer med hjälp av visionsystem och CNC-styrningar.

Helautomatiska monteringsmaskiner med funktionskontroll på monterade detaljer och hydrauliska klipplinjer med integrerad montering.

Kontrollsystem för övervakning av detaljkvalitén med hjälp av mätlasrar, visionsystem, tolkar med mera.

 Konstruktion